TRANSFER
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2016 a des. 2019

L'empremta del canvi global es manifesta en múltiples indicadors. A mesura que s'acumulen les evidències, sorgeixen també algunes paradoxes. A escales de temps plurianuals, un aspecte intrigant és per què alguns ecosistemes semblen seguir més de prop alguns indicadors de la dinàmica atmosfèrica general (per exemple, l'augment de CO2 o la temperatura mitjana anual de l'hemisferi nord) que els registres locals de variables meteorològiques y de deposició. Hi ha d'haver una causalitat mecanicista que explica l'aparent paradoxa. Probablement, relacionada amb processos de diferent temps característics de reacció i renovació. Un dels sistemes en els quals s'ha observat el fenomen és el plàncton d'estanys remots. Aquest cas és excel·lent per tractar el tema.

Introducció

El sistema plànctonic, que és molt reactiu i per tant potencialment capaç de seguir de prop les fluctuacions atmosfèriques, també està influenciat per dos grans dipòsits de materials i un llarg temps de residència: els sediments de l'estany i els compartiments d'aigües subterrànies de la conca.

Aquest projecte té com a objectiu general entendre la relació entre la dinàmica atmosfèrica i la planctònica i en quina mesura aquesta depèn dels processos en l'estany (subprojecte 1) i dels processos en la conca (subprojecte 2). Les preguntes s'adreceran amb estudis de casos i simulacions numèriques. Els Pirineus centrals són la localització experimental, en particular, l'estany Redon i la conca de la Ribera de Sant Nicolau al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Un conjunt d'anàlisis (per exemple, isòtops estables, marcadors moleculars) i tècniques numèriques s'aplicarà als estudis que inclouen:

  1. Experiments amb mesocosmos
  2. Anàlisis de sèries plurianuals de dades de plàncton i biogeoquímica
  3. Registres sedimentaris
  4. Analàsi d'aigües subterrànies i la seva reactivitat
  5. Modelització del transport de la conca als estanys
  6. Modelització de l'acoblament entre l'atmosfera i els sediments a escala plurianuals
  7. Modelització de la dinàmica del plàncton com una xarxa metabòlica.