El CREAF compta amb una responsable de gènere i un comitè JEDI que vetlla juntament amb la Direcció per garantir que hi hagi lloc per al talent de tothom en base als principis de justícia, equitat, diversitat i inclusió (JEDI).

Al CREAF, ens comprometem a fomentar un entorn de recerca inclusiu que celebri la diversitat i desafiï els biaixos. El nostre Pla JEDI s’ha dissenyat a partir d’una diagnosis profunda per cadascun dels eixos de treball que vertebren l'estratègia. Per promoure la co-creació, aquest pla incorpora les aportacions recollides durant una jornada participativa oberta a tot el personal del centre.

 

Descarrega't el Pla JEDI 2023-2027

Paret multicolor

El comitè JEDI està constituït per set membres escollits en una convocatòria oberta i que representen la diversitat de persones i categories professionals del centre. Des de la seva renovació al novembre del 2021, actualment en formen part:

 

Teresa Rosas
Coordinadora del Comitè JEDI per designació de Direcció
Responsable de Talent i Gènere

Mireia Banqué
Representant del personal tècnic

Annelies Broekman
Representant del personal investigador

Luca da Sois
Representant del personal investigador

Cristina Domingo
Persona designada pel Comitè Independent del CREAF (CIC)

Eduard Pla
Representant del personal tècnic

Anabel Sánchez
Representant de gestió de la recerca i administració

Xarxes de les que formem part

CREAF's JEDI Committee is part of the Severo Ochoa “ULandscape”, funded in 2019 by the Agencia Estatal de Investigación of the Spanish Ministry of Science and Innovation to support Research Centres of Excellence.