AquaINFRA
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2023 a des. 2026

Introducció

L'objectiu general del projecte és desenvolupar un entorn virtual que permetrà emmagatzemar, compartir, accedir, analitzar i processar dades de recerca i altres objectes digitals de recerca en aigues marines i continentals, a través d'infraestructures de recerca, disciplines i fronteres nacionals aprofitant EOSC i altres espais de dades operatives existents. A més de donar suport al desenvolupament continu de l'EOSC com a infraestructura de recerca general, AquaINFRA està abordant la necessitat específica de permetre que els investigadors de les comunitats marines i d'aigua dolça treballin i col·laborin en aquests dos dominis.

Un objectiu específic d'AquaINFRA serà desenvolupar una infraestructura de recerca basada en EOSC que combini els dominis marí i d'aigua dolça, que inclourà el desenvolupament d'un mecanisme de cerca i descobriment entre dominis i entre països, així com la construcció de serveis per a l'anàlisi i modelatge espai-temporal a través d'Entorns Virtuals de Recerca. Un conjunt de casos d'ús estratègic, inclòs un cas d'ús paneuropeu, així com casos d'ús més centrats en el Mar Bàltic, el Mar del Nord i el Mar Mediterrani, proporcionaran l'entorn per al disseny conjunt i la prova de serveis a les comunitats de recerca objectiu. S'espera que els resultats del projecte AquaINFRA contribueixin a la utilització d'EOSC com a infraestructura de recerca general que permeti la col·laboració entre els dominis dels científics marins i d'aigua dolça i les parts interessades que treballen en la restauració d'oceans, mars, aigües costaneres i continentals saludables.

  • Delta del Llobregat