MARMOTA
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
febr. 2008 a des. 2013

Impacte de la marmota alpina en poblacions de perdiu blanca

Introducció

La perdiu blanca (Lagopus muta) és una espècie protegida, catalogada com a molt sensible i enperill d'extinció que, a Catalunya, viu a les zones més altes dels Pirineus, normalment per damunt dels 2.000 metres. La seva població, en regressió, s'estima en menys de 500 individus. Per altra banda, la marmota alpina (Marmota marmota), que va desaparèixer de la major part d'Europa a finals del Pleistocè, fou introduïda als Pirineu per l'administració francesa cap el 1950. La clara preferència de la marmota per les vessants solanes de les muntanyes, junt amb la manca de depredadors naturals abundants i clars competidors, ha facilitat l'entrada de les marmotes al territori català. Algunes estimacions apunten a una població d'unes 10.000 marmotes a tot el Pirineu. És, doncs, una espècie que es troba en clara expansió en tot el Pirineu.

L'objectiu principal d'aquest projecte és avaluar fins a quin punt l'augment de l'expansió de la marmota alpina als Pirineus afecta les poblacions de perdiu blanca. La nostra hipòtesi de treball és que, atès el probable estatus competitiu superior de la marmota, la seva presència té efectes negatius sobre les poblacions de perdiu blanca del Pirineu.

  • marmota