Water-ForCE
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2021 a des. 2023

L’objectiu general del projecte Water-ForCE és desenvolupar el proper full de ruta per als Copernicus inland Water Service, abordant les desconnexions actuals en recerca entre la teledetecció i l'observació de camp. També clarificar  les necessitats i expectatives del sectors públic i el privat del nucli de la missió de Copernicus i incrementar les oportunitats de recerca i innovació empresarial.

Introducció

La disponibilitat sense precedents de dades de satèl·lit d’accés lliure del programa Copernicus ha començat a transformar determinats enfocaments d’avaluació, seguiment i gestió sostenible dels nostres entorns aquàtics. Tanmateix, si bé el Copernicus Land Monitoring Service ofereix la primera generació de productes de la qualitat i quantitat de les aigües continentals, altres productes directament relacionats es troben fragmentats en altres serveis Copernicus (per exemple, EMS, C3S, CMEMS, CAMS, CIS). Les capacitats de R+D s’han expandit ràpidament a través dels projectes H2020 i de l’ESA que treballen en els reptes de l’aigua continental, però la manca de coordinació ha conduït a un enfocament fragmentat de l’evolució dels components del servei i una certa confusió en una comunitat d’usuaris potencialment àmplia. Per tant, aquesta expansió no ha estat validada per la captació d'aquests productes per part dels responsables de la presa de decisions, les agències de control, la indústria o el públic en general.

Water-ForCE co-crearà un full de ruta per al desenvolupament de la següent fase de Copernicus Inland Water Services amb el sector espacial, la comunitat investigadora, la governança, la indústria i el tercer sector. El full de ruta es verificarà amb els requisits de la comunitat, recomanant serveis que Copernicus hauria de proporcionar de manera centralitzada i oportunitats d’innovació més adequades per al desenvolupament de negocis i investigació. El full de ruta també proporcionarà l’estratègia per garantir una utilització efectiva dels serveis relacionats amb l’aigua per part dels usuaris finals, donarà més suport a la implementació de directives i polítiques pertinents i el seu desenvolupament. Aquest enfocament transversal alinearà l'observació in situ i remota, ja que és essencial per afavorir l'explotació de les plataformes d'observació operatives. Es definirà una estratègia per integrar xarxes in situ, integrant enfocaments de validació de productes i omplint els buits d'observació i, per tant, enfortint la confiança dels usuaris. També s’especificaran els requisits tècnics dels futurs sensors Copernicus per a les necessitats òptimes de monitorització de les aigües continentals i el desenvolupament futur del servei.

 

  • Water-ForCE