EXOCAT
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2010 a des. 2014

Les invasions biològiques constitueixen, en l’actualitat, una seriosa amenaça per la conservació dels ecosistemes naturals i la biodiversitat a totes les escales de gestió (Europea, nacional, local). 

Introducció

Malgrat això, la informació sobre les espècies invasores i els seus impactes és relativament fragmentària i dispersa a Catalunya, cosa que no permet el desenvolupament d’estratègies integrals de prevenció i gestió. Per això, el CREAF vol impulsar una línia d‘anàlisi de l’estat actual i el risc futur d’invasió de Catalunya per part dels diversos grups d’organismes. També pretén avaluar el grau de resposta actual davant el problema i proposar-ne un seguit de línies estratègiques al respecte, fruit del consens dels diversos experts del territori, que puguin servir per a elaborar un pla de gestió de les invasions biològiques a casa nostra. Tot plegat inscrit en un sistema d’informació que permeti l’accés i la disseminació de la informació als gestors i al públic en general.

Conclusions

  • exocat