Eth Holet
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
març 2014 a oct. 2014

En aquest projecte s'han inventariat els espais naturals relacionats amb l'aigua del municipi de Vielha e Mijaran, i s'ha desenvolupat una App (Eth Holet) per fer itineraris de natura guiats per GPS en ecosistemes acuátics, amb continguts educatius i de conscienciació ambiental i amb funcionalitats per estimular la participació ciutadana.

Introducció

El projecte és una actuació dintre del projecte Interreg Sud’eau2, en el que l’ajuntament de Vielha e Mijaran participa. Consta de dues parts: 

La primera part consisteix en l’elaboració d’un cens dels espais naturals de la xarxa hidrològica de la Garona (en el terme municipal de Vielha e Mijaran) que presentin un interès potencial de ser visitats, des dels punts de vista d’educació ambiental, conscienciació i participació ciutadana en temes de preservació del medi ambient, i de promoció d’un turisme sostenible i amb sensibilitat ambiental. En base a aquest cens, es farà una selecció dels indrets més apropiats on es dissenyaran diversos circuits naturals a visitar.

La segona part del projecte consisteix en dissenyar els itineraris esmentats i implementar-los en una aplicació per a dispositius mòbils. La filosofia és aprofitar les noves tecnologies de telecomunicació i la popularització dels dispositius mòbils que en fan ús d’elles per tal de substituir amb avantatge els mitjans més tradicionals (senyals, cartells,etc.) utilitzats en el condicionament i equipament d’itineraris de natura. D’aquesta manera els usuaris poden no només rebre, sinó també enviar i compartir informació a través dels seus dispositius. Això pot aprofitar-se per a incentivar la participació ciutadana, en aspectes que van des del simple sondeig d’opinió fins a la col•laboració en la recollida de dades diverses, com poden ser observacions naturalístiques o alertes d’afeccions al medi.

L’aplicació que posarà tota aquesta informació a disposició del públic, guiarà als visitants al llarg dels itineraris utilitzant la tecnologia GPS i gestionarà la informació retornada pels usuaris. Els continguts tindran un valor educatiu, tant en el sentit de divulgar aspectes naturalistes i ecològics bàsics como en el de promoure una visita respectuosa amb l’entorn i una conscienciació sobre la seva protecció. Els continguts que oferirà l’aplicació proporcionarà la informació de manera senzilla, assequible a tot tipus de públic. Però, alhora, facilitarà l’ampliació de la informació a demanda de l’usuari, per a que les persones interessades puguin profunditzar en temes concrets.  

Per fer-la atractiva, la presentació de la informació es farà aprofitant totes les capacitats multimèdia dels dispositius. Una tasca important del projecte serà dissenyar i desenvolupar els diferents tipus de continguts, que inclouen textos, gràfics, mapes, fotografies interactives i videoclips. 

  • Estudi ambiental del condicionament del riu Garona i estanys del municipi de Vielha e Mijaran
  • Estudi ambiental del condicionament del riu Garona i estanys del municipi de Vielha e Mijaran
  • Estudi ambiental del condicionament del riu Garona i estanys del municipi de Vielha e Mijaran