NEWFORLAND
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2019 a des. 2021

NEWFORLAND analitzarà l'expansió dels nous boscos a la P. Ibèrica en el context del Canvi Global des d'una perspectiva multiescala.

Introducció

Els boscos s'estan expandint a l'Europa mediterrània per canvis socioeconòmics que afecten les transicions de les cobertes del sòl (CT), encara que el canvi climàtic (CC) està desafiant aquesta recuperació. Els nous boscos (NB) establerts en antics conreus poden diferir en atributs de paisatge i funcionament respecte als ja existents (sotmesos o no a explotació) a causa dels llegats de l'ús del sòl. L'expansió dels NB pot afectar la biodiversitat i a funcions i serveis dels ecosistemes (provisió d'hàbitat, fragmentació, captura de C), encara que la vulnerabilitat dels NB al CC ha estat poc explorada. NEWFORLAND analitzarà l'expansió de NB a la P. Ibèrica (PI) en el context del Canvi Global (CG) des d'una perspectiva multiescala.

 

Principals objectius: 1 / realitzar una anàlisi espaciotemporal detallat dels factors de canvi (FC) de l'expansió forestal i proporcionar la informació a planificadors / gestors de manera clara; 2 / avaluar el paper ecològic dels NB i el seu funcionament i provisió de serveis ecosistèmics; 3 / avaluar la vulnerabilitat dels NB al CC; i 4/ oferir dades obertes i serveis web de boscos a científics, gestors i la societat (e-lab).

L'objectiu 1 comporta una important millora de les bases de dades geogràfiques de clima i de CT, en extensió geogràfica i temporal, i un desenvolupament de mapes de NB mitjançant teledetecció (TD), utilitzant mètodes específicament dissenyats per a TD i UAV, desenvolupant mètriques de canvi en clima i cobertes, i analitzant els principals FC de les transicions en NB procedents de cultius. En l'objectiu 2, explorarem els efectes dels NB sobre el paisatge i la connectivitat ecològica, utilitzant índexs d'última generació. També calcularem la contribució dels NB a l'emmagatzematge de C mitjançant el modelatge espacial de biomassa i reserves de C amb lidar i dades d'inventaris forestals. Els mapes resultants es faran servir per inferir biomassa i acumulació de C en diferents edats del bosc. L'objectiu 3 estudiarà el creixement i la vulnerabilitat als índexs de memòria climàtica (e.g., sequera) de boscos de frondoses perennes i caducifolis, nous i preexistents, considerant gradients de clima i relleu. A continuació, l'objectiu se centra en el cas particular de Quercus ilex i Fagus sylvatica a Catalunya, com a casos d'estudi en un òptim ecològic i en el límit de distribució, respectivament. Els NB i els preexistents es caracteritzaran en termes dels efectes dels llegats dels usos del sòl, l'estructura, la demografia i els trets funcionals per modelar la seva vulnerabilitat potencial a l'augment de sequera. L'objectiu 4 produirà i distribuirà dades sobre la interacció entre bosc i CG en un format específic per planificadors / gestors. Volem augmentar les capacitats dels navegadors de mapes per a persones interessades més enllà de simples mapes, gràcies a un nou concepte d'e-lab d'anàlisi i comparació de dades in situ i de TD. També proporcionarem eines per transferir eficientment el coneixement científic als responsables de la presa de decisions i per a educar la societat en qüestions de CG. 

Proyecto RTI2018-099397-B-C22 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa

Conclusions

En resum, el projecte proporcionarà enfocaments conceptuals, dades, metodologies i resultats actualitzats per fer front al desafiament de preservar els boscos mediterranis i les seves funcions i serveis ecològics sota els canvis climàtic i de cobertes del sòl.