EGIDA
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
set. 2010 a febr. 2013

El projecte EGIDA pretén realitzar un procés per a promocionar la coordinació de les activitats portades a terme per: el comitè de Ciència i Tecnologia (S&T) del GEO (Group on Earth Observation); iniciatives de S&T nacionals i europees; i altres comunitats de S&T.

Introducció

El projecte EGIDA proporcionarà la Metodologia EGIDA, un mecanisme basat en l’aproximació en S&T del GEO a escala nacional i regional, per tal de coordinar un “Sistema de Sistemes” nacional i multidisciplinari. Aquesta metodologia millorarà el desenvolupament i gestió de les infraestructures de S&T (sensors, dades, serveis de processament, i modelització ambiental de les infraestructures), donant suport a la mobilització dels recursos necessaris per tal de contribuir eficaçment al GEOSS (The Global Earth Observation System of Systems). En l’EGIDA participaran països en desenvolupament per tal de transferir-los la metodologia i implementar-hi 3 casos d’ús específics: 2 casos d’ús a nivell regional (la regió dels Balcans, la regió mediterrània) i un cas d’ús temàtic pan-europeu (qualitat de l’aire i salut).
El CREAF participarà en l’assessorament de tots aquests punts fins a assolir la metodologia proposada pel projecte.

Conclusions

  • EGIDA
  • EGIDA2