FishMe
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
abr. 2022 a març 2025

La recerca innovadora de FishME consistirà a avaluar l'amenaça de les introduccions de peixos en els llacs d'alta muntanya. Amb Fish Removal Toolbox, permetrem a la ciència predir els futurs impactes en la salut dels ecosistemes dels llacs de muntanya i els consegüents riscos socioeconòmics per a la societat. El suport a FishME crearia l'oportunitat única d'establir i posteriorment reforçar el vincle de l'ecologia funcional, la socioecología, l'ecologia microbiana, la limnologia i la biologia de sistemes, un pas molt rellevant i innovador en la recerca, restauració i conservació de la biodiversitat moderna.

Introducció

Els ecosistemes de muntanya i els serveis que donen a la societat pateixen múltiples amenaces derivades del canvi climàtic i global i de les seves interaccions amb aspectes socioculturals, econòmics i polítics. En particular, els ecosistemes de muntanya han estat i continuaran sent severament impactats pel canvi global, amenaçant el sosteniment de més del 50% de la població humana. Els ecosistemes aquàtics de muntanya, a més de ser un dels reservoris d'aigua potable més importants per a la població humana, representen punts crítics de biodiversitat en paisatges de gran altitud generalment dispersos. Les recents introduccions de peixos exerceixen pressió sobre aquests importants ecosistemes incloent llacs relativament petits i aiguamolls adjacents. Actualment, l'ús de peixos petits com el barb roig com a esquer viu per a la pesca de truites provoca una nova onada d'invasions. L'impacte ecològic que comporta la introducció d’aquests peixos representa un escenari desolador, doncs els llacs poden perdre qualsevol valor recreatiu i gairebé tota la seva biodiversitat natural.

Objectius

Les tres preguntes principals formulades per FishME són:

  1. Quines són les motivacions socioeconòmiques i ambientals per a la introducció de peixos als estanys de muntanya?
  2. Quins impactes ha tingut fins ara la introducció de peixos i quina és la seva repercussió social i ecològica futura sota escenaris de canvi global?
  3. Com es poden mitigar els efectes perjudicials de les introduccions de peixos alhora que es minimitza l’impacte en els mitjans de subsistència i el benestar de les poblacions humanes locals?

Accions

FishME es basarà en les dades disponibles dels projectes que els membres del consorci han realitzat i complementarà aquestes dades amb noves dades de 6 llacs dels Pirineus francesos i catalans, així com dels Alps italians i austríacs (un total de 24 llacs). Aquests llacs es distribueixen al llarg de gradients altitudinals per capturar les diferents condicions climàtiques a què estan subjectes els llacs de muntanya.

La feina, estructurada en diferents paquets de treball, se sintetitzarà en una guia d’extracció de peixos, una eina de suport a la presa de decisions per a la formulació de polítiques regionals de conservació. Fish Removal Toolbox inclourà eines per predir els esforços d'erradicació, les probabilitats d’èxit i les mides de les poblacions residuals dels processos d'erradicació. Així com, avaluacions del potencial de les tècniques d'erradicació no invasives per contrastar les invasions del barb roig i de mètodes  alternatius molt més grans i ecològicament més complexos.

Proyecto PCI2022-132949 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR