SILVIBCN
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
jul. 2004

Iniciat el 2003, el projecte fa un seguiment a llarg termini dels treballs realitzats per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (OTMPIF, DiBa). 

Introducció

L'objectiu principal d'aquest projecte és realitzar un seguiment ecològic a llarg termini de diferents actuacions silvícoles realitzades per la Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (OTPIF) de la Diputació de Barcelona, per a millorar l'estructura i dinàmica de boscos Mediterranis afectats per diferents pertorbacions (sequera, incendis) o en procés dedegradació per una gestió poc acurada.

El projecte inclou l'avaluació de la resposta de l'estrat arbori, el regenerat i el sotabosc a tractaments d'aclarida o selecció de tanys, segons el tipus de bosc, i la dinàmica de les restes de tallada que es generen en aquestes operacions El projectes es realitza en pinedes de pi blanc, boscos mixtes d'alzina i roure, i pinedes de pi pinyoner de la província de Barcelona.

 

Conclusions

  • Gestió post-incendi alzinars, rouredes, pinedes