STOIKOSSTOIKOS
Altres
Durada del projecte: 
maig 2023 a abr. 2028

Introducció

La vida a la Terra, tal com la coneixem des de fa mil·lennis, està en perill. Les activitats humanes estan sotmetent tot tipus d'ecosistemes a un estrès cada vegada més gran a causa del canvi d'ús del sòl i l'alteració dels cicles biogeoquímics del nitrogen (N), el fòsfor (P) i el carboni (C), induint així l'escalfament del clima. Els ecosistemes funcionalment diversos són més productius i estables que els menys diversos, i els canvis biogeoquímics afecten tant la biodiversitat com la composició elemental dels organismes (el seu elementoma), modificant-ne el seu funcionament i el dels seus ecosistemes. Per tant, és imperatiu aportar proves sobre com les interaccions entre elementomes, biodiversitat i clima impulsen el funcionament dels ecosistemes si volem evitar la greu amenaça de reduir els recursos essencials per a la vida en el context del canvi global.

Objectius

STOIKOS aconseguirà una comprensió profunda de la interacció entre els elementomes i la biodiversitat en la determinació del funcionament dels ecosistemes introduint el concepte de diversitat elemental i fent que l'ecologia funcional passi de basar-se en l'ús de trets funcionals als elementomes, una manera fàcil i universal de comparar tota mena d'organismes. En particular, STOIKOS posarà a prova la hipòtesi que els elementomes ponderats per la comunitat i la diversitat elemental expliquen el funcionament dels ecosistemes millor que els trets funcionals i la diversitat funcional.

STOIKOS integrarà dades d'observacions (campanyes de camp), llocs de seguiment a llarg termini, experiments en microcosmos i modelització teòrica per proporcionar sinergies entre els resultats i construir els fonaments d'una ecologia basada en els elements. Això permetrà comprovar les hipòtesis de STOIKOS a escala individual, d'espècie i de comunitat/ecosistema utilitzant metodologies i sistemes nous i revolucionaris. La ciència d'avantguarda de STOIKOS no només asseurà les bases d'una ecologia basada en els elements, sinó que també aportarà noves teories ecològiques i eines metodològiques que ens ajudaran a predir el futur dels ecosistemes ia avaluar la fragilitat de la nostra biosfera.

  • STOIKOS