PHUSICOS
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
maig 2018 a maig 2022

L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i testar solucions naturals destinades a contrarrestar el risc creixent de desastres hidrogeològics a les regions de muntanya de la UE, al seu torn associat a l'augment de la freqüència d'esdeveniments climàtics extrems.

Introducció

Aquestes solucions podran incloure canvis en l'ús de la terra, definició de pràctiques de maneig adequades, estabilització del sòl amb plantes o bacteris (per sobre de la línia arbòria, per exemple) i altres opcions que hauran de ser consorciades amb els actors locals implicats en la gestió del territori.

Les demostracions a gran escala es realitzaran en tres regions molt diferents pel que fa a clima i a la problemàtica ambiental: la conca del riu Serchio (Itàlia), la vall de Gudbrandsdalen (Noruega) i els Pirineus (Espanya-França-Andorra). Les solucions i processos exitosos s'extrapolaran i s'adaptaran a dos llocs addicionals: la vall de Kaunertal (Àustria) i la conca del riu Isar (Alemanya).

La missió del CREAF en aquest projecte és avaluar les solucions que es proposin en base a indicadors ambientals a diferents escales. Aquests indicadors hauran de ser debatuts amb els actors locals i altres membres del consorci pero, sense cap dubte, inclouran la capacitat de captura de carboni, la biodiversitat aèria i subterrània, el risc d'incendis forestals i l'estabilitat dels serveis ambientals proporcionats pels sòls.