CREDIBLE
Altres
Durada del projecte: 
jun 2023 a maig 2026

Introducció

El principal objectiu del projecte CREDIBLE és generar impuls i confiança per a la implantació de l'agricultura del carboni a la UE. Això s'aconseguirà principalment mitjançant la creació i la moderació d'una xarxa d'iniciatives/projectes/parts interessades (NoN) per afavorir la transparència, la integritat mediambiental i l'estandardització metodològica en la comptabilitat del carboni del sòl. Aquesta xarxa s'encarregarà d'impulsar múltiples debats (articulats al voltant de tres temes principals: quines pràctiques, quines normes i com fer el seguiment) i s'espera que passi de ser una xarxa principalment tècnica/científica a l'inici del projecte a convertir-se en un procés catalitzador de l'elaboració de polítiques i la innovació empresarial cap a la finalització.

Els diàlegs transparents, d'accés obert i amb múltiples actors necessaris per generar confiança i crear solucions conjuntes s'organitzaran al voltant de tres cimeres europees anuals sobre l'agricultura del carboni, que brindaran a la RdC l'oportunitat d'interactuar amb la comunitat de parts interessades general i créixer fins al punt d'atreure més finançament per a la sostenibilitat a llarg termini.

  • CREDIBLE