CONEXUS
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
set. 2020 a ag. 2023

CONEXUS coproduirà, estructurarà i promourà l’accés al coneixement contextualitzat i compartit necessari per donar suport a les ciutats i les comunitats a crear conjuntament solucions basades en la natura (NBS) i restaurar conjuntament els ecosistemes urbans per ajudar a impulsar el canvi de pas necessari en la política urbana i pràctica als països de la UE i de la CELAC

Introducció

CONEXUS desenvolupa i amplia el concepte de NBS cap al pensament basat en la natura amb plena integració en polítiques i pràctiques en diferents sectors (públic, privat, investigació, tercer sector i societat civil). CONEXUS combina el pensament basat en la natura amb l´entorn, co-creant NBS adequats al context per a una urbanització sostenible a les ciutats de la CELAC i la UE, mitjançant enfocaments de place-making, place-keeping i place-prescribing. Demostrarem com un enfocament basat en el entorn pot incorporar NBS a l’imaginari cultural i a la vida social de les ciutats. CONEXUS promourà visions de futurs urbans amb ciutats basades en la natura que contribueixin positivament a la salut planetària: reconnectant les persones amb la natura i reconnectant ecosistemes saludables restaurats amb més biodiversitat amb persones sanes.

Accions del projecte

Les innovacions de NBS es produiran a escala macro, meso i micro. Els nous pilots NBS combinaran la innovació social amb la tecnologia per oferir restauració i promoure una urbanització més sostenible. Un "Gender Champion" també garantirà la igualtat de gènere i els problemes de gènere en primer lloc en la realització de projectes i la coproducció de NBS.

Es crearan Life-Labs a països europeus (Barcelona, Lisboa i Torino) i CELAC (Santiago, São Paulo, Bogotà i Buenos Aires) i es provaran nous mètodes de pensament basats en la natura. Els pilots específics també implicaran treballar directament amb escoles locals i escolars en diversos laboratoris de vida. A escala macro, el Life-Lab de Barcelona cooperarà internacionalment per compartir i donar forma a estratègies d’infraestructura verda i plans de biodiversitat i naturalització a nivell de ciutat. A escala micro, Barcelona demostrarà una millora de la biodiversitat i el rendiment ambiental dels horts urbans. Per a cada ubicació a microescala (intervenció de NBS), es farà èmfasi en documentar el seu potencial per la biodiversitat i els serveis ecosistèmics (com la producció d'aliments), així com l'acumulació i retenció de contaminants.