PLA NATURA BARCELONA
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
oct. 2022 a des. 2025

Introducció

Aquest projecte té per objectiu facilitar l’intercanvi d’experiències entre el CREAF i l’Ajuntament de Barcelona per al desplegament del Pla Natura 2030 de la ciutat de Barcelona.
Segons les Nacions Unides, més de dues terceres parts de la població mundial es concentrarà en les ciutats l’any 2050. En aquest escenari, la infraestructura verda urbana té el repte de proveir de funcions i serveis ecosistèmics una població molt nombrosa i amb necessitats molt diverses, alhora que ha de vetllar per conservar i recuperar una biodiversitat força malmesa. Al mateix temps, la infraestructura verda urbana és especialment útil per a preservar i restaurar els serveis ambientals en àrees especialment mancades d'aquests, contribuint així a desplegar el pla d’Infraestructura Verda de la UE.


Barcelona i la seva àrea metropolitana apleguen més d’un 40% de la població en menys d’un 2% de la superfície de Catalunya. A la ciutat de Barcelona, l’elevada densitat de població ha comportat una elevada pèrdua de biodiversitat i de la provisió de serveis ecosistèmics essencials per al benestar de la ciutadania. El Pla Natura Barcelona 2030 intenta redreçar aquesta situació incrementant la infraestructura verda de la ciutat per maximitzar els seus serveis, i promovent la biodiversitat urbana, protegint les espècies i millorant els hàbitats i la seva connectivitat.


El CREAF col·labora en aquest Pla assessorant els gestors municipals en la presa de decisions i desplegant projectes específics, com la xarxa de seguiment de les papallones urbanes de Barcelona (uBMS), el seguiment del control biològic de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) als boscos urbans i l’anàlisi del paper de la vegetació en la disminució dels contaminants de l’aire.

  • Pla Natura Barcelona