ForESmap
Projectes regional
Durada del projecte: 
gen. 2015 a des. 2018

El ForESMap té com a objectius avaluar i cartografiar les serveis ecosistèmics (SE) dels boscos de Catalunya a partir de l’avaluació d’indicadors biofísics, tant de provisió, de regulació com culturals.

Introducció

El ForESMap té com a objectius avaluar i cartografiar les serveis ecosistèmics (SE) dels boscos de Catalunya a partir de l’avaluació d’indicadors biofísics, tant de provisió, de regulació com culturals. Com qualsevol estudi basat en el territori, l’escala amb què es treballa pot ser determinant per detectar (o no) sinergies i compromisos entre els SE. Aquest és l’objectiu del ForEsCale, en el que es va estudiar quins canvis hi havia en les relacions dels SE segons l’escala de treball. Però els canvis també poden donar-se al llarg del temps i aquest és precisament l’objectiu del ForEsTime, que pretén estudiar les tendències dels SE en el temps així com projectar-les cap al futur a partir de models de dinàmica de la vegetació.