ALIEN-CSI
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
jul. 2018 a jul. 2022

L'acció abordarà preguntes de recerca multidisciplinàries en relació amb el desenvolupament i la implementació de citizen science, avançant en la comprensió científica de la dinàmica de les espècies exòtiques alhora que informant específicament sobre la presa de decisions d'acord amb els requisits tècnics de la legislació pertinent.

Introducció

No hi ha signes de saturació en l'acumulació d'introduccions d'espècies exòtiques a tot el món, a més de la taxa de propagació d'algunes espècies, que també ha augmentat. No obstant això, els desafiaments de recopilar informació sobre espècies exòtiques són reconeguts. Els desenvolupaments recents en ciència ciutadana  proporcionen una oportunitat de millorar el flux de dades i el coneixement d'espècies exòtiques assegurant al mateix temps un compromís de la societat efectiu i d'alta qualitat amb el tema d'espècies exòtiques invasoreas. Avenços en tecnologia, particularment l'enregistrament en línia i les apps, juntament amb el desenvolupament de les xarxes socials, han revolucionat la ciència ciutadana i l'augment de la connectivitat, mentre que noves i innovadores tècniques d'anàlisi estan sorgint per garantir una gestió, visualització, interpretació, ús, i intercanvi de les dades.

L'acció abordarà preguntes de recerca multidisciplinàries en relació amb el desenvolupament i la implementació de ciència ciutadana, avançant en la comprensió científica de la dinàmica de les espècies exòtiques alhora que informant específicament sobre la presa de decisions d'acord amb els requisits tècnics de la legislació pertinent, com el Reglament UE 1143/2014 sobre espècies exòtiques invasores, el suport als objectius de biodiversitat de la UE, i la integració de la ciència en la societat. L'acció explorarà i documentar enfocaments per establir una xarxa de ciència ciutadana d'espècies exòtiques a tot Europa. Abastarà innovacions rellevants per a la recopilació de dades i la presentació d'informes per donar suport a la implementació de mesures de vigilància, assegurant beneficis per a la societat i els ciutadans, a través d'una xarxa europea de ciència ciutadana. L'acció, per tant, augmentarà els nivells de participació i la qualitat del compromís amb les iniciatives actuals de ciència ciutadana, assegurant el valor educatiu, i millorant els resultats per als usuaris potencials, inclosos els ciutadans, científics, administradors d'espècies exòtiques, responsables de polítiques, autoritats locals, indústria i altres parts interessades.

El coipú, espècie exòtica a Catalunya.