UFOREST
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2021 a gen. 2023

El projecte i l'aliança UFOREST (Urban Forest) tenen com a objectiu promoure la capacitat d'innovació d'Europa entre universitats, ciutats i empreses per oferir un nou enfocament sobre els boscos urbans.

Introducció

UFOREST és un projecte de tres anys de la Knowledge Alliance cofinançat pel Programa Erasmus + de la Comissió Europea. El projecte i l'aliança UFOREST (Urban Forest) tenen com a objectiu promoure la capacitat d'innovació d'Europa entre universitats, ciutats i empreses per oferir un nou enfocament sobre els boscos urbans. El projecte se centrarà principalment en els països de la UE i dels socis - Itàlia, Espanya, Romania, Irlanda, els Països Baixos i Suècia, però tindrà una forta dimensió europea i global i un potencial de transferibilitat, aprofitant les xarxes nacionals i internacionals existents de l'associació.

Els boscos urbans són solucions basades en la naturalesa (NBS) eficaços, que ajuden a mitigar els efectes del canvi climàtic, milloren la qualitat de l'aire, la temperatura urbana i l'estil de vida de les ciutats modernes. Les principals ciutats del món estan establint objectius desafiants de reforestació urbana mentre lluiten per enfrontar els costos relacionats i el compromís dels ciutadans per satisfer les necessitats canviants i futures. D'altra banda, la planificació urbana i les ciències forestals no han aconseguit proporcionar capacitació interdisciplinària per comprometre amb iniciatives i tendències innovadores publico-privades de la silvicultura urbana.

Els principals objectius de UFOREST són:

  1. Facilitar l'intercanvi, flux i co-creació de coneixement entre universitats, autoritats locals i empreses provinents de quatre enfocaments interdisciplinaris clau que sovint no cooperen: planificació del paisatge urbà, ecologia forestal, socio - economia i tecnologies de la informació i la comunicació;
  2. Promoure un nou, innovador i multidisciplinari curs i programa global de formació mixta sobre els boscos urbans per als estudiants i professionals;
  3. Estimular l'actitud emprenedora d'estudiants, investigadors i professionals per brindar als sectors públic i privat solucions innovadores i rendibles relacionades amb els boscos urbans.