FAUNACAT
Contracts and agreements
Project duration: 
Jan 2012 to Dec 2012

L'objectiu principal del web és oferir una eina per subministrar informació sobre la localització el màxim d'exacta possible de determinades espècies que, per un motiu o altre, mereixen una atenció especial (espècies molt rares, invasores, poc conegudes...).

Introduction

 L'objectiu principal del web és oferir una eina per subministrar informació sobre la localització el màxim d'exacta possible de determinades espècies que, per un motiu o altre, mereixen una atenció especial (espècies molt rares, invasores, poc conegudes...). A més a més, al portal podeu trobar informació general sobre cadascuna d'aquestes espècies.

  • Faunacat