CARBONET
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2011 a des. 2013

En aquest projecte es pretén proporcionar dades inèdites sobre els efectes de les esmenes biochar sobre la biologia del sòl.

Introducció

El biochar és un producte ric en carboni que s'obté a partir de biomassa per descomposició tèrmica a temperatures relativament baixes (<700ºC) i baixa concentració d'oxigen, en un procés conegut com piròlisi.

Per la seva alta capacitat de retenció catiònica, de retenció d'humitat i el seu elevat contingut en carboni resistent a la descomposició microbiana, el biochar s'ha proposat com una tecnologia de tipus carbó-negativa que podria ser utilitzada per incrementar la fertilitat del sòl, la producció d'energia neta, la valorització de residus orgànics i la mitigació del canvi climàtic.

Malgrat tot, hi ha grans incerteses en relació a aquesta tecnologia, com són la potencial competició per la biomassa entre la producció de biochar i la d'aliments, la rendibilitat econòmica de la seva producció, i sobretot la innocuïtat de la seva aplicació en sòl per als ecosistemes.

En aquest projecte es pretén proporcionar dades inèdites sobre els efectes de les esmenes biochar sobre la biologia del sòl, utilitzant principalment invertebrats com a indicadors, en condicions de laboratori i camp, a més d'albirar els mecanismes subjacents en els efectes observats.

Addicionalment, s'estudiarà l'efecte combinat de microorganismes, fauna del sòl i el biochar en l'agregació, i per tant en la incorporació del biochar a l'estructura del sòl. Finalment, es pretén informar rangs de dosi d'esmena amb biochar que compatibilitzen els beneficis d'aquesta tecnologia amb la manca de riscos ambientals, així com validar la utilitat dels bioassaigs de sòl per al control de la qualitat d'aquests materials per al control de la qualitat dels biochars i l'extrapolació a condicions de camp que podrien ser d'utilitat en legislacions futures que afectin aquests materials.

  • Ús del biochar en sòl com a estratègia de mitigació del canvi climàtic i el seu potencial impacte ecotoxicològic