SESELI
Durada del projecte: 
maig 2023 a des. 2024

Introducció

Aquest projecte pretén analitzar i avaluar l'estat de conservació de la planta Seseli farrenyi, endemisme del parc natural de Cap de Creus. Així com també fer una diagnosi del seu estat de conservació actual, les amenaces, impactes i propostes de gestió per a la millora del seu estat de conservació.

  • SESELI