DIADIV
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2016 a des. 2017

Línia d'investigació a Colòmbia orientada al desenvolupament de l'ús de les diatomees en la resolució de preguntes biogeogràfiques i en l'estudi dels efectes del canvi global sobre ecosistemes aquàtics. Amb la informació obtinguda s'espera fomentar la formació d'una xarxa de professionals que utilitzin la diversitat de diatomees per avançar estudis ecològics.

Introducció

La franja del neotròpic entre el nord-est d'Amèrica del Sud i Central cobreix una varietat d'ecosistemes que inclou grans reserves naturals i àrees amb diferent grau d'intervenció antròpica. És un excel·lent context per abordar qüestions sobre la influència de l'espai i els condicionaments ambientals en la distribució d'espècies en ecosistemes aquàtics tropicals. Entre els organismes aquàtics, les diatomees s'utilitzen àmpliament en estudis ecològics, en l'avaluació d'impactes ambientals i en la reconstrucció ambiental. Malgrat això, l'escàs coneixement de la seva diversitat i ecologia en aquesta zona dificulta poder aprofitar tot el seu potencial. En aquest projecte s'exploraran patrons de distribució de les diatomees a escala local i regional del nord d'Amèrica del Sud i Amèrica Central.

 

Finançament: CSIC - i-COOP+2015

  • Laguna de Buitrago en el páramo colombiano