LOCOMOTION
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
jun 2019 a maig 2023

Introducció

LOCOMOTION té com a objectiu general millorar els models d’avaluació integrada (IAM) existents per tal de proporcionar als responsables polítics i als grups d'interès rellevants un model fiable i pràctic per avaluar la viabilitat, efectivitat, costos i impactes de diferents opcions de polítiques de sostenibilitat i identificar les vies de transició més efectives cap a una societat amb baixes emissions de carboni.

A partir dels IAM existents desenvolupats en el projecte europeu MEDEAS i incloent coneixements d'altres models rellevants (World6, TIMES, LEAP, GCAM, C-Roads, ...), es preveuen una sèrie de millores substancials respecte a l’estat de -l’art en el modelatge energètic-ambiental:

  • Ampliar la cobertura geogràfica i els detalls mitjançant la creació d'un nou model multiregional a tot el món amb 7 regions mundials i la integració dels 28 països de la UE.
  • Millorar els IAM augmentant el detall i precisió dels mòduls existents i afegint-ne de nous.
  • Integració de funcionalitats rellevants d'altres models i comparació de resultats de modelització.
  • Integrar polítiques de gestió de la demanda en l’avaluació d’escenaris.
  • Representar i quantificar la incertesa.
  • Millorar la usabilitat dels IAM mitjançant el desenvolupament de dos nivells d'interfície (professional i educatiu).
  • Explotació i difusió del resultat del model a tres grups d’interès: responsables polítics i experts en planificació estratègica; experts en IAMs, modeladors i programadors; i la societat civil.

L’IAM millorat serà el producte d’un treball interdisciplinari en la gestió de dades, l’avaluació de polítiques i escenaris i la modelització dinàmica del sistema de variables ambientals, econòmiques, socials, tecnològiques i biofísiques pertinents.
Aquest nou IAM serà una eina robusta, usable i fiable de diagnòstic i avaluació d’escenaris per a una transició sostenible cap a una societat amb baixes emissions de carboni. LOCOMOTION proporcionarà als diferents grups d'interès un model més eficaç, fàcil d'usar i de codi obert per a la presa de decisions, l'educació i la consciència social.