Serveis de gestió sostenible de l'aigua

Nombroses projeccions apunten que la Mediterrània serà una de les regions del planeta més vulnerables al canvi ambiental global. Aquest fenomen afectarà la disponibilitat d’aigua i en conseqüència el funcionament dels ecosistemes naturals o l’agricultura, les pròpies masses d’aigua i les activitats socials i econòmiques.

Al CREAF col·laborem en el disseny de mesures d’adaptació a la manca d’aigua, la valoració dels impactes del canvi climàtic en els recursos hídrics, l'estudi del cicle de l’aigua a través d’imatges satèl·lit i a fer controls de la qualitat de l’aigua de conques hidrològiques.