RESTOFANGS
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2009 a des. 2009

El projecte RESTOFANGS pretén ajudar a les activitats extractives de Catalunya a millorar larestauració de les àrees explotades, especialment en els casos que la qualitat de les terres disponibles és baixa o quan s'han d'utilitzar estèrils que no garanteixen un desenvolupament suficient de la vegetació

Introducció

Un dels objectius principals és desenvolupar un protocol tècnic i administratiu per facilitar la utilització de fangs de depuradores urbanes com a adobs que serveixin per millorar la fertilitat de les terres que s'utilitzen en la restauració. Parteix de l'experiència acumulada des de 1992 pels investigadors del CREAF en pedreres on s'han avaluat els efectes de la utilització de fangs de depuradora en la restauració.

També s'està treballant en el disseny d'una base de dades, associada al SIG MiraMón®, anomenada RESTOFANGS per integrar la gestió i control de les restauracions amb fangs de depuradora, que permet el control i seguiment per part de l'Administració d'aquestes actuacions.

Com a complement d'aquestes activitats, s'està explorant les possibilitats d'utilitzar els fangs d'assecatge tèrmic de les depuradores en la restauració de pedreres com a alternativa als fangs humits que s'apliquen en l'actualitat.

El projecte està finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) mitjançant un conveni en el que participen la Secció de Restauració d'Activitats Extractives, l'Agència de Residus de Catalunya i l'ACA.

Conclusions

  • restofangs