ORNAMENTALS
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
des. 2009 a gen. 2010

Les invasions biològiques constitueixen, en l’actualitat, un important component del canvi global i una amenaça seriosa per la conservació de la biodiversitat i els ecosistemes naturals.

Introducció

Donat que una vegada una espècie s’ha establert a una nova regió és extremadament difícil eradicar-la o controlar la seva població, el mètode més efectiu de gestió de les especies invasores és prevenir el seu establiment i la seva posterior dispersió, identificant, en primer lloc, les vies d’entrada més importants.


La jardineria és actualment una de les vies principals d’introducció d’espècies exòtiques, i cada cop pren més importància. Segons l’Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España, el 48% de les plantes introduïdes al territori espanyol són plantes ornamentals que han escapat de cultiu naturalitzant-se amb més o menys èxit. És per tant molt important començar a regular l’ús d’espècies exòtiques amb potencial invasor en jardineria per tal d’evitar la seva proliferació al medi natural. El coneixement científic acumulat sobre els trets biològics de les especies que tenen una capacitat invasora reconeguda actualment s’utilitza predir la capacitat invasora d’altres espècies que o bé no han arribat encara a un territori o bé que encara no s’hi ha estès. Aquest coneixement s’ha concretat en diversos protocols d’avaluació de risc (Risk Assessment Protocols) que intenten identificar la fracció d’espècies introduïdes amb una alta probabilitat d’esdevenir invasores, i preveure la seva expansió i els seus efectes perjudicials.

La implementació d’aquest tipus de protocols d’avaluació de risc a altres països demostra que el seu ús produeix beneficis econòmics nets atès que, com altres mecanismes d’alerta ràpida (early warning) permeten estalviar costos actuant abans de que s’hagin produït els efectes.

El projecte pretén fer una primera anàlisi del risc d’expansió al medi natural de les plantes ornamentals d’origen exòtic més plantades als jardins de Barcelona mitjançant un mètode d’anàlisi de risc desenvolupat i actualment implementat per les autoritats a Austràlia i Nova Zelanda (Australian Weed Risk Assessment - WRA) i adaptat recentment per al cas mediterrani (Gassó et al. 2009, Biological Invasions). El WRA ens permetrà avaluar quantitativament la probabilitat de que aquestes espècies esdevinguin invasores als espais naturals propers a la ciutat de Barcelona. A partir d’aquesta análisi combionada amb mètodes SIG, l’estudi també permetrà identificar diversos grups de risc i determinar la seva probabilitat d’expansió cap a àrees naturals dels voltants de Barcelona.

En una segona fase, aquesta informació serà aplicada per a fer recomanacions als tècnics i gestors ambientals pel que fa a la plantació de les diverses tipologies d’espècies en funció del seu potencial invasor.

Conclusions

  • ampelodesmos mauritanicus