Màster Oficial de Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

El Máster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat està adreçat a estudiants interessats en conèixer els processos implicats en el funcionament dels ecosistemes terrestres i les opcions per tal de mitigar el seu deteriorament futur en un context de canvi ambiental global, així com estudiants interessats en la gestió i conservació dels recursos naturals biològics (fauna i flora).

El màster té una durada d'un curs acadèmic (60 ECTS) i s'organitza en dues especialitats: Ecologia Terrestre i Gestió i Diversitat de Fauna i Flora (marina i terrestre). Investigadors referents del CREAF ofereixen una varietat de cursos en aquests màsters i oportunitats als seus estudiants per a realitzar al CREAF la Tesi de Mestratge obligatòria.

Aquests estudis permeten obtenir el títol oficial de Màster per la UAB i estan plenament adaptats al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Perfil d'ingrés

Estudiants interessats en conèixer el funcionament dels ecosistemes terrestres i les opcions per mitigar el seu deteriorament futur en un context de canvi ambiental global, així com estudiants interessats en la gestió i conservació dels recursos naturals biològics marins i terrestres (fauna i flora).

Sortides professionals

Les principals sortides professionals dels estudiants del màster són:

1. Investigadors a institucions acadèmiques i de recerca en l'àmbit de l'ecologia, la biologia ambiental i el medi ambient o a centres de recerca del sector comercial (industria o agències fito o zoosanitàries, agroalimentàries).

2. Professionals experts en gestió d'espais protegits i dels recursos biològics a l'administració, a departaments de medi ambient de grans empreses, o a empreses de comunicació, d'estudis ambientals o dels sectors fito o zoosanitari i agroalimentari.

La darrera enquesta d'inserció laboral indica que el 81% dels estudiants que han cursat el màster tenen una feina en temàtiques relacionades amb aquest al cap d'un any de la seva finalització.

Horaris

Podeu consultar els horaris del curs actual accedint al següent enllaç:

Horaris Màster Ecologia Terrestre- Gestió de la Biodiversitat (Format PDF)

Contacte

Francesc Lloret Maya (coordinador)

(Dpt. Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Facultat de Biociències, UAB).

Per consultes administratives o sobre gestió acadèmica: ga.masters.biociencies@uab.cat