Doctorat en Ecologia Terrestre

El CREAF coordina el nou estudi de Doctorat en Ecologia Terrestre de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest estudi consisteix en l’elaboració, presentació i defensa d’un treball original de recerca, la tesi doctoral, dins l’àmbit general de l’ecologia terrestre. El principal objectiu d’aquest doctorat és el de formar professionals amb una base sòlida i actualitzada en el camp de l’ecologia terrestre. 
 
Aquests estudis permeten obtenir el títol oficial de Doctor per la UAB i estan plenament adaptats al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). El programa de doctorat es va iniciar al 2009 i ja l'han cursat més de 40 estudiants.
 

Menció cap a l'excel·lència

El doctorat d’Ecologia Terrestre ha rebut la Menció cap a l’Excel·lència per part del Ministerio de Educación (2011) . La Menció tindrà vigència en els cursos acadèmics 2011-12, 2012-13 i 2013-14. Aquesta Menció reconeix la qualitat docent i investigadora del doctorat i atorga punts addicionals a les sol·licituds de diferents tipus de beques (FPU, FI, beques La Caixa).
 

Sortides professionals

Les principals sortides professionals d’aquest doctorat són com investigador o professors en organismes públics d’investigació i universitats, com gestors d’institucions públiques i privades que tenen l’encàrrec de gestionar el territori en general i els sistemes naturals en particular, i, finalment, en el sector privat, on el títol de doctor cada cop es valora més.