El CREAF ofereix un programa formatiu de qualitat a estudiants, personal científic, tècnic, de gestió i persones interessades que vulguin assolir una base sòlida i actualitzada en el camp de l’ecologia terrestre, la gestió de la biodiversitat, els incendis, el canvi climàtic, la gestió dels recursos hídrics i les tecnologies de SIG i la teledetecció.

 

Programa de doctorat

Doctorat en Ecologia Terrestre

El CREAF coordina el Doctorat en Ecologia Terrestre de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquests estudis consisteixen en l’elaboració, presentació i defensa d’un treball original de recerca, la tesi doctoral, dins l’àmbit general de l’ecologia terrestre. El principal objectiu d’aquest doctorat és el de formar professionals amb una base sòlida i actualitzada en el camp de l’ecologia terrestre.

Aquests estudis permeten obtenir el títol oficial de Doctor o Doctora per la UAB i estan plenament adaptats al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). El programa de doctorat es va iniciar al 2009 i ja l'han cursat més de 40 estudiants.

Menció cap a l'excel·lència

El doctorat d’Ecologia Terrestre ha rebut la Menció cap a l’Excel·lència per part del Ministeri d’Educació. Aquesta menció reconeix la qualitat docent i investigadora del doctorat i atorga punts addicionals a les sol·licituds de diferents tipus de beques (FPU, FI, beques La Caixa).

Sortides professionals

Les principals sortides professionals d’aquest doctorat són:

- Investigació o professorat en organismes públics de recerca i universitats.

- Gestió d’institucions públiques i privades que tenen l’encàrrec de gestionar el territori en general i els sistemes naturals en particular

- Especialistes en el sector privat.

Coordinador

Bernat Claramunt López

Gestió administrativa

CREAF

Edifici C

Campus UAB

08193 Cerdanyola del Vallès

Telèfon 0034 93 581 13 12

Persona de contacte: Bernat Claramunt López

Veure més informació

 

Programes de Màster

Màster Oficial d’Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

El CREAF col·labora amb el màster oficial d’ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat. Està adreçat a la comunitat d’estudiants interessada en conèixer els processos implicats en el funcionament dels ecosistemes terrestres i les opcions per tal de mitigar el seu deteriorament futur en un context de canvi ambiental global, així com a persones interessades en la gestió i conservació dels recursos naturals biològics (fauna i flora).

El màster té una durada d'un curs acadèmic (60 ECTS) i s'organitza en dues especialitats: Ecologia Terrestre i Gestió i Diversitat de Fauna i Flora (marina i terrestre). Personal investigador referents del CREAF ofereix una varietat de cursos en aquests màsters i oportunitats als i les estudiants per realitzar al CREAF la Tesi de Mestratge obligatòria.

Aquests estudis permeten obtenir el títol oficial de Màster per la UAB i estan plenament adaptats al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Coordinador

Prof. Francisco Lloret ga.masters.biociencies@uab.cat

Veure més informació

 

Curs Estàndard de MiraMon

Màster Oficial en Teledetecció i SIG
 

El CREAF col·labora amb el màster oficial en Teledetecció i SIG, l’objectiu del qual és proporcionar una sòlida formació científica en les tècniques d’observació de la Terra i la generació i anàlisi d’informació per a l’estudi del territori i la gestió dels seus recursos a través dels SIG. Té, doncs, una orientació cientificotècnica centrada en els coneixements en profunditat dels continguts, i en l’establiment de bases sòlides per a la natural continuïtat de formació de l’alumnat.

El màster té una durada d'un curs acadèmic (60 ECTS) i s’estructura en 7 mòduls: 4 mòduls d’assignatures troncals obligatòries i 2 mòduls d'especialització. A més, el curs es complementa amb sessions pràctiques de tutoria i la realització d'un Projecte Final de Màster com a últim mòdul obligatori del curs.

Contacte

Si tens qualsevol dubte o necessites més informació, pots contactar amb la coordinació del màster a través de l'adreça de correu electrònic: master@creaf.uab.cat.

Veure més informació