CONNECTA-CAT
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2010 a març 2012

El Pla Territorial Sectorial de Connectivitat és l’instrument normatiu que ha de regir el desplegament de les polítiques de manteniment i potenciació de la connectivitat ecològica al nostre territori. 

Introducció

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha encarregat a l’empresa Minuartia i al CREAF la redacció d’aquest pla. El CREAF hi aporta la seva experiència en l’anàlisi i la mesura de la connectivitat amb mètodes SIG i hi duu a terme les tasques següents:

  • Definir la metodologia per a obtenir els mapes de connectivitat terrestre, fluvial i marina per al conjunt de Catalunya, que serà recollida en un informe detallat.
  • Dur a terme l’elaboració dels mapes de connectivitat terrestre, fluvial i marina per a tota Catalunya segons la metodologia definida.
  • Donar suport a Minuartia en la implantació de la metodologia per a la realització del PTSC.

Conclusions

  • Pla de Connectivitat