935814036
Oficina: C5b/-160

BS i Màster en Biologia, per la Universitat de Barcelona (1999). Tinc 4 anys d’experiència en recerca al departament d’Ecologia (UB) i 11 anys d’experiència com a tècnic/consultor. Des del setembre del 2014, treballo com a assistent tècnic de la Unitat d’Ecologia Global al CREAF.

He treballat de cap de projecte, en treballs de camp (mostreig de macro imicroinvertebrats, fitoplancton, fitobentos i vegetació aquàtica, pesques i descripcions hidromorfològiques) i en anàlisis de laboratori (identificació de macroinvertebrats, quironòmids i vegetació aquàtica, així com anàlisis fisico-químics). Els projectes que he realitzat s’han centrat principalment en la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua, avaluació de la qualitat d’aigües, seguiment i control d’espècies invasores, projectes de restauració, etc., així com en la redacció de documents de divulgació i ofertes per a l’administració pública i per a empreses.

Actualment treballo com a tècnic així com amb funcions administratives i voldria continuar amb els meus estudis limnològics.

Interessos

  • Limnologia and Paleolimnologia
  • Macroinvertebrats
  • Macròfits
  • Implementacióde la Directiva Marc de l’Aigua
  • Estudisd’impacte ambiental
  • Canvi global