Professor del Departament de Biologia de la Universitat McGill (Québec, Canadà), a la qual es va incorporar després d'una estada com a postdoctorand amb el Prof. Richard Dawkins a la Universitat d’Oxford (Regne Unit). També ha treballat al Laboratorio di Neurofisiologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa (Itàlia) i al Chimpanzee Laboratory de la Université de Montréal (Canadà).

La seva recerca se centra en entendre com s’originen, es mantenen i es transmeten en els animals els comportaments apresos. Utilitzant els ocells com a model d'estudi, treballa sobre innovació de comportaments, aprenentatge i transmissió cultural. Gran part del seu treball de camp el realitza a l'Institut de Recerca Bellairs de la Universitat McGill de Barbados (Amèrica central) i sobre coloms assilvestrats a Montreal.

Interessos: comportament animal, aprenentatge, transmissió cultural en aus, innovació alimentària.

Interessos

Animal behaviour, learning, cultural transmission in birds, feeding innovation in Barbados