935812934
Oficina: C5b/-108

Soc graduada en Ciències Ambientals i Màster en Biodiversitat (Universitat de Barcelona, UB). Des del febrer del 2016 estic cursant el doctorat al CREAF. Els meus directors són el Jordi Bosch i l’Anselm Rodrigo.

La meva tesi doctoral estudia els serveis de pol·linització en zones agrícoles. Estic estudiant l’efecte de factors ambientals a diferents escales sobre la diversitat funcional de pol·linitzadors i la seva relació amb la provisió del servei ecosistèmic de la pol·linització en camps de pomeres. Aquest estudi forma part del projecte Europeu BiodivERsA ECOFRUIT: “Managing ecosystem services for fruit production in different European climates”.

També estic investigant l’efecte de substrats de nidificació i de la composició de paisatge sobre abelles i vespes que nidifiquen en cavitats preestablertes en zones agrícoles.

Finalment, estudio l’efecte de l’ús de poblacions gestionades de l’abella solitària Osmia cornuta sobre la pol·linització de diferents cultius fructícoles.