935812934
Oficina: C5b/-108

Soc graduada en Ciències Ambientals (2013) i Màster en Biodiversitat per la Universitat de Barcelona (2014). Vaig cursar el programa de Doctorat en Ecologia Terrestre de la Universitat Autònoma de Barcelona al CREAF. L’any 2020 vaig presentar la tesi doctoral titulada “Pollinator communities and pollination services in apple orchards: a trait-based approach”.
Des del 2021 fins a l’actualitat, soc investigadora post-doctoral Margarita Salas de la UAB, adscrita al CREAF, participant en el Grup d’Ecologia d’Insectes i Ecologia de la Pol·linització.
 
La meva recerca s'emmarca dins l'àmbit de l’agroecologia, concretament estudia les comunitats de pol·linitzadors i el servei ecosistèmic de la pol·linització en sistemes agrícoles. Alguns dels objectius de la meva recerca inclouen identificar i promoure practiques agrícoles beneficioses pel manteniment de la diversitat de pol·linitzadors ens sistemes agrícoles, per tal d’assegurar una bona pol·linització dels cultius i una producció sostenible.