Jose M. Montoya

Sóc un científic sènior al CNRS, a l'Estació Experimental Ecològica a Moulis, França, i investigador associat al CREAF. He estat un científic sènior al CREAF (Barcelona), un científic Ramon i Cajal del CSIC, Institut de Ciències del Mar també a Barcelona, i he estat també a Londres amb una beca de NERC (Queen Mary University). Vaig completar el meu doctorat al Complex Systems Lab, amb Ricard Solé i Miguel A. Rodríguez.

L'objectiu final de la meva recerca és entendre com es genera la biodiversitat, organitzada i mantinguda dins d'ecosistemes complexos, i explorar com els diferents aspectes del canvi global poden afectar la biodiversitat i les interaccions entre espècies.

Estudio les xarxes ecològiques d'interacció entre les espècies en els ecosistemes, majoritàriament les xarxes tròfiques i les xarxes d'interacció simbiòtica. Quatre grans preguntes vertebren la meva investigació. En primer lloc, quins patrons estructurals poden observar-se en aquestes xarxes. En segon lloc, quin son els processos ecològics i evolutius que són responsables de les regularitats i diferències entre les xarxes ecològiques dels diferents ecosistemes. En tercer lloc, com l'estructura de la xarxa d'interacció ens permet entendre l'estabilitat de la comunitat ecològica i les seves respostes a les pertorbacions, com son el canvi climàtic, la destrucció dels hàbitats naturals, els canvis en la qualitat dels recursos i la quantitat, i la sobrepesca. I en quart lloc, com l'estructura de les xarxes ecològiques afecta el funcionament i els serveis com ara la productivitat primària, la transformació i reciclatge de nutrients, o l'equilibri metabòlic dels ecosistemes dels ecosistemes.