935868087
Oficina: C5b/-150

Geògraf per la Universitat de València (2014) i Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i Teledetecció per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015). Vaig començar la meua trajectòria col·laborant amb la xarxa VVSIG de la Fundació MATRIX en l’elaboració d’un mètode semiautomàtic per generar mapes geomorfològics a partir d’un Índex de Posició Topogràfica. També he participat en diversos projectes de cartografia col·laborativa en entorns lliures, com ara OpenStreetmap. Des de finals de 2015 m’he encarregat de mantenir bases de dades, digitalitzar i elaborar cartografia per a diferents projectes dins del CREAF, com a tècnic especialitzat en SIG i bases de dades espacials.

A partir de 2017 el meu enfocament és el treball de cartografia centrada en la planificació territorial: he treballat en la quantificació i cartografia de la biodiversitat, les funcions i serveis ecosistèmics a tot Catalunya i he participat en l’actualització i refinament del Índex de Connectivitat Terrestre (ICT) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el context del Pla Director Urbanístic.

Recentment he treballat en l'actualització del Mapa de Cobertes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en l'elaboració d'un sistema de suport cartogràfic de la infraestructura verda per a la regió de Dún Laoghaire Rathdown (Irlanda), basat en el SITxell.