935813353
Oficina: C5b/050

Llicenciada en Biologia per la Universitat Simón Bolívar de Caracas. Màster en Ciències Ambientals i doctora en Ecologia fonamental i aplicada (2010) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha participat a més d'una quinzena de projectes de recerca (alguns dels quals, al CREAF), que tenen en comú la recerca bàsica a escala local i regional per aportar informació sobre sistemes dinàmics i poder actuar enfront del canvi global. També́ ha intervingut en tallers pràctics, com a via de connexio entre la recerca científica i la societat.

Actualment és tècnica de recerca del CREAF al projecte europeu SPRING (Strengthening Pollinator Recovery through INdicators  and  monitorinG), que té com a objectiu principal testar la metodologia del futur seguiment de pol·linitzadors (EUPoMS). La iniciativa també es proposa millorar el coneixement sobre insectes pol·linitzadors als estats membres de la Comunitat Europea, així com l'expansió i consolidació de les seves xarxes de seguiment.  

Es mostrejaran periòdicament a més de 200 estacions SPRING tres grups d'insectes pol·linitzadors: les abelles, els sírfids i les papallones diürnes. La regió Atlàntic-Mediterrània representa gairebé una quarta part d'aquestes estacions. Juntament amb els investigadors del CREAF Jordi Bosch i Anselm Rodrigo (del grup d'Ecologia d'Insectes i Ecologia de la Pol·linització) i de Constantí Stefanescu (del Museu de Ciències Naturals de Granollers) s'implica en la coordinació d'aquesta regió.