El domini de la meva especialització és la influència de la matèria orgànica (MO) en les propietats biològiques, físiques, químiques i els seus serveis ecosistèmics associats. Específicament, com l'addició de matèria orgànica al sòl modifica l'estabilitat estructural del sòl, la seva humectabilitat i retenció d'aigua. També són interessants per a mi altres efectes relacionats amb l'augment dels nivells de nutrients o l'activitat biològica a terra. Els actuals interessos de recerca són: (i) Determinar els mecanismes mediambientals que controlen la persistència de la matèria orgànica als sòls i (ii) Determinar els efectes de diferents tipus de biochar sobre l'estabilitat dels agregats del sòl, humectació, retenció de aigua del sòl i emissions de CO2.

 

Interessos

Links between soil physics and biodiversity

Soil physics, Carbon storage, Water retention

Soil ecosystem services