RESONATE
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
abr. 2021 a març 2025

Introducció

El canvi climàtic és un repte important per a la conservació dels boscos europeus, posat en evidència per l’augment d’esdeveniments climàtics extrems i pertorbacions forestals d’una intensitat sense precedents. Els impactes adversos d’aquests fenòmens sobre l’estabilitat i la capacitat de producció dels boscos podria comprometre el seu paper i el del sector forestal com a pilar central del Tractat Verd (Green Deal) Europeu en la lluita contra el canvi climàtic.

Per tal de mitigar els riscos creixents de pertorbacions extremes (ex. sequeres, incendis flagells forestals), cal un major esforç en prevenció, en particular millorant la resistència dels boscos i les cadenes de valor associades. En aquest nou context, els propietaris forestals necessitaran una millor orientació per adaptar la gestió dels seus boscos als canvis en el seu funcionament i a les pertorbacions causades pel clima.

De la mateixa manera, el sector forestal requerirà millorar la seva capacitat innovadora per respondre als canvis en la rendibilitat, els fluxos de fusta imprevisibles per efecte de les pertorbacions i el canvi gradual en les espècies arbòries. Per tot això, hi ha una necessitat urgent de millorar la comprensió científica sobre com incrementar la resistència dels boscos i les cadenes de valor forestals d’Europa fron al canvi climàtic. RESONATE té com a objectiu orientar la presa de decisions cap a la millora de la resiliència dels boscos i de la cadena de valor forestal en resposta a quatre grans reptes:

  1. el canvi en la idoneïtat de les espècies d’arbres a causa del canvi climàtic;
  2. l’augment del risc de pertorbacions forestals;
  3. els possibles  canvis en la demanda social de productes forestals i altres serveis ecosistèmics; i
  4. i una disminució generalitzada de la biodiversitat.

Amb una avaluació integrada de la resistència i la vulnerabilitat, RESONATE investiga com diferents factors ambientals i de gestió poden determinar la resiliència del sistema forestal en diferents tipus de boscos i sistemes de gestió a tot Europa. Basant-se en una avaluació de diferents possibles escenaris, estudis prospectius amb participació del principals actors implicats i anàlisi de polítiques, s’elaboraran estratègies de resposta orientades a millorar la resiliència dels boscos i  la cadena de valor forestal, tenint en compte possibles compromisos en la presa de decisions i proporcionant recomanacions i eines orientades a la presa de decisions.

  • Imatge projecte RESONATE