SOBIGLOBIC
Beques Marie Curie
Durada del projecte: 
març 2013 a abr. 2016

El projecte intenta millorar la capacitat predictiva dels models de cicles biogeoquímics terrestres.

Introducció

La investigadora del CREAF la Dra. Pilar Andrés ha guanyat una beca internacional Marie Curie International Outgoing Fellowships (IOF) per marxar als EE.UU durant dos anys a fer una estada de recerca a la Colorado State University i tornar al CREAF un tercer any per aplicar el coneixement adquirit durant l’estada.

El projecte SOBIGLOBIC vol millorar els models globals de predicció dels cicles biogeoquímics terrestres (particularment el cicle del C i del N) aportant nou coneixement als models específics que expliquen la descomposició de la matèria orgànica al sòl. L’estudi vol generar i incorporar una gran quantitat de dades sobre els factors biològics que condueixen la mineralització de la matèria orgànica al sòl: per exemple sobre la fauna que hi habita, les xarxes tròfiques que s’hi creen i el seu efecte sobre el segrest del C al sòl.

El model que es generarà es testarà a l’estació LTER de les Grans Planes dels EE.UU a Ford Collins i s’aplicarà al càlcul els efectes que poden tenir diferents mètodes de gestió d’aquestes praderes en l’emmagatzemament de carboni al sòl i en la seva concentració a l’atmosfera.

L’estudi de l’ecologia del sòl ha estat reconegut com una de les fronteres més complexes de la investigació en ecologia.

La primera fase del projecte es durà a terme a Colorado, sota la direcció de científics reconeguts a nivell mundial. Els resultats científics esperats contribuiran a millorar la capacitat predictiva dels models dels cicles biogeoquímics escala mundial i proporcionarà eines útils per preveure els efectes del canvi global en els ecosistemes terrestres.

  • Pilar Andrés