SURVIVE_HIREC
Projectes nacional
Durada del projecte: 
nov. 2014 a nov. 2017

Els canvis ambientals ràpids induïts per l'home (HIREC en anglès) estan provocant una de les majors pèrdues de biodiversitat mai observades en la història de la Terra. 

Introducció

Paradoxalment, però, algunes espècies están prosperant millor que mai. El perquè aquestes espècies poden afrontar amb èxit els canvis ambientals mentre que la majoria no poden és un misteri. La clau per solucionar aquest misteri està en entendre millor com les estratègies vitals de les espècies les preparen per afrontar canvis ambientals. No obstant això, la confiança en els arguments teòrics s'ha vist reduida per una falta de suport empíric. Aquest projecte té com a objectiu contribuir a una teoria més predictiva sobre el paper de les estratègies vitals en la resposta als canvis ambientals mitjançant la combinació d'anàlisis comparatives, models, experiments, tècniques moleculars i observació en ocells i insectes.

En concret, es proposa

(1) caracteritzar la sensibilitat de les espècies a diferents HIREC per avaluar com es veu afectada la biodiversitat quan diferents canvis ambientals actuen simultàniament

(2) estudiar empíricament els mecanismes pels quals les estratègies vitals de les espècies afecten aquestes sensibilitats

(3) investigar el paper de la conducta i les estructures neuronals subjacents com a nexe entre les estratègies vitals i la resposta als canvis ambientals mitjançant l'anàlisi de dos casos d'estudi . La investigació contribuirà a omplir el buit existent entre treballs teòrics i empírics, així com oferir nova llum sobre els problemes ecològics causats pels HIREC.

Els resultats també ajudaran a l'hora d'assignar prioritats de conservació d'ocells i insectes, dos grups amb històries vitals molt diferents però que realitzen funcions clau en els l'ecosistemes, contribuint a preservar serveis ecosistèmics fonamentals dels què depèn la humanitat.

  • Estratègies vitals per a fer front als canvis ambientals ràpids induits pels humans