MAPA PERILL INCENDI
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2005 a nov. 2013

L’objectiu és crear un sistema de representació del risc d’incendi forestal que reculli tant la informació i els coneixements adquirits al llarg dels darrers anys, com aquells que es van produint de nou. 

Introducció

Aquest projecte ha estat encarregat per la Direcció General del Medi Natural. El seu objectiu és crear un sistema de representació del risc d'incendi forestal que reculli tant la informació i els coneixements adquirits al llarg dels darrers anys, com aquells que es van produint de nou.

La millora persegueix: 1) ajustar amb més precisió la previsió de risc d'incendi i 2) automatitzar els processos de generació, integració i anàlisi de tots els factors a considerar en la generació del mapa diari de risc d'incendi forestal. Aquesta millora es realitza mitjançant: 1) La integració de les línies i metodologies de treball en una eina modular, oberta i manejable i 2) la millora de les metodologies utilitzades mitjançant la investigació aplicada.

Les principals tasques corresponen a l'elaboració o millora de diferents capes d'informació geogràfica útils a l'hora de definir el risc d'incendi com són, entre d'altres, la cobertura de càrregues de vegetació, els mapes de models de combustible i inflamabilitat, o el mapa de continuïtat de la massa forestal. També s'estudia la relació entre els perímetres d'incendis dels últims 30 anys i de les característiques fisiogràfiques i de vegetació de les zones cremades en aquests incendis. Així mateix, es generen i determinen els criteris de valoració del risc i l'aportació de cada una de les capes que s'utilitzen per aconseguir el mapa final de risc d'incendi. Finalment, es validen els resultats de la millora del mapa de risc.

  • Mapa Perill Incendis
  • Mapa Combustibilitat