SIG Salut
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2005 a des. 2006

En el marc d'aquest estudi s'han realitzat tasques d'adequació de la bases (de dades i cartogràfiques) del CatSalut, en particular pel que fa a les unitats administratives pròpies i que gestionen el territori català a nivell sanitari (ABSs, UTRs, etc). 

Introducció

Després de les col·laboracions realitzades durant el 2004 amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l'abril de 2005 s'inicien els contactes amb el Servei Català de la Salut (CatSalut). D'abril a juliol, es van realitzar bàsicament tasques de formació i suport al seu personal i en data novembre de 2005, es va començar a treballar en la realització de les bases cartogràfiques per a la realització del Mapa Sanitari de Catalunya.

Així mateix, s'ha començat l'elaboració de la cartografia de base i temàtica que haurà de ser impresa i editada en forma de llibret i també en mapes-pòster i on quedaran resumits tots el serveis sanitaris existents a Catalunya.

  • SIG Salut