Atlas de la Biodiversitat Forestal
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2006 a des. 2008

Una eina que permet el càlcul de la riquesa màxima esperada d'espècies llenyoses en els boscos catalans a partir de models estadístics i de les bases de dades d'inventaris forestals.

Introducció

A partir de la utilització de les dades de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC, realitzat pel CREAF i finalitzat l'any 1998) i complementades mitjançant Sistemes d'lnformació Geografica amb la informació digital disponible, es realitza un ATLES de les espècies llenyoses dels boscos de Catalunya. La gran quantitat d'informació recopilada a l'IEFC i al Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) permet fer una anàlisi detallada de la distribució actual de 74 espècies de plantes llenyoses del nostre territori, dins d'hàbitats forestals. A més, gràcies als programes de GIS, és possible relacionar aquestes dades amb variables ambientals, paisatgístiques i biòtiques (com el clima, la topografia o l'estructura del bosc) i obtenir una descripció ecològica acurada de l'hàbitat que actualment ocupen aquestes espècies. L'Atlas inclou un recull de la informació disponible actualment sobre les característiques ecofisiològiques i del cicle de vida de les espècies.

En segon lloc, es crea una aplicació informàtica destinada a valorar la biodiversitat dels nostres boscos. Mitjançant una anàlisi estadística, és possible obtenir valors del nombre màxim d'espècies llenyoses que és esperable trobar en cada punt del territori, en funció de les seves característiques topogràfiques, climàtiques i estructurals. La transformació d'aquests resultats en una aplicació informàtica de fàcil utilització i disponible a tothom per internet suposa una eina útil per valorar l'estat actual de qualsevol parcel·la com a resultat de la gestió dels nostres boscos. Per últim, s'analitzen aspectes diversos de la relació de la riquesa de llenyoses amb altres qüestions.

Conclusions

  • Atles de la biodiversitat forestal.