TOXIFENOL
Projectes nacional
Durada del projecte: 
oct. 2006 a set. 2009

L’objectiu del projecte, realitzat en col·laboració amb l’Institut Químic de Sarrià, és avaluar la toxicitat dels nonilfenols continguts als fangs de depuradores d’aigües urbanes sobre l’estructura, la matèria orgànica i la biota del sòl, així com estudiar l’efecte del compostatge en la reducció d’aquesta toxicitat.

Introducció

Se sap que els nonilfenols són disruptors endocrins que alteren la reproducció d’organismes aquàtics, però es coneix poc el seu efecte sobre la qualitat del sòl. Segons estudis previs, es troben en concentracions elevades en la majoria de fangs de depuradora d’Espanya. És per això que un altre dels objectius de la iniciativa és aplicar els coneixements adquirits en la presa de decisions sobre les concentracions màximes admissibles d’aquests contaminants en sòls receptors, llots de
depuradora i composts.

  • Fangs de depuradora