MAPA ECOLÒGIC BCN
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2006 a jun 2010

En aquest mapa es representen les zones ecològiques que componen el sistema urbà de Barcelona, és a dir, diferents tipus de zones naturals, seminaturals, i urbanitzades

Introducció

Barcelona, com a gran ciutat, presenta una important dinàmica amb repercussions en el medi ambient i en la seva estructura urbana. Tant des del punt de vista del simple coneixement com del de la gestió de la ciutat, és de gran vàlua saber com s'estructura Barcelona i com ha canviat amb el temps. El Mapa Ecològic de Barcelona (MEB), encarregat per l'Ajuntament de Barcelona, és una eina que aporta informació d'aquest caire per a la gestió de la ciutat. Constitueix una base per caracteritzar les diferents zones ecològiques que componen el sistema urbà permetent, així, analitzar l'estructura de la ciutat. S'hi diferencien, bàsicament, zones naturals i seminaturals i zones construïdes, subdividint-les en diverses categories.

El MEB consta de tres edicions, les dues primeres disponibles a la web de l'Ajuntament de Barcelona. És una cartografia d'alt nivell de detall. En la tercera edició, això és gràcies al material de base de la fotointerpretació que són les ortofotos 1:5000 (resolució 0,5 m) en color natural de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (període de vol 2004), en format digital. L'escala de treball és d'1:1800, i la superfície mínima de digitalització és de 500 m². Els elements lineals (parterres, vegetació de marges, etc.) es digitalitzen sempre que mesurin més de 10 m d'ample i més de 50 m de llarg, excepte les vies urbanes principals que es digitalitzen sempre que mesurin més de 20 m d'ample entre vorera i vorera i més de 25 m de llarg.

Conclusions

Podeu llegir l'anàlisis de les tres versions del Mapa Ecològic al següent article: 

EL MAPA ECOLÓGICO DE BARCELONA: LOS CAMBIOS DE LA CIUDAD EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS

Podeu llegir informació d'anàlisi dels Serveis Ecològics del Verd Urbà a Barcelona en aquest informe:

Serveis Ecològics del Verd Urbà a Barcelona

  • mapa ecologic de barcelona