Avotrex
Altres
Durada del projecte: 
jun 2023 a maig 2026

Introducció

Les extincions provocades per l'ésser humà han portat a una pèrdua irreversible de biodiversitat, amb profundes implicacions per als ecosistemes. Comprendre les conseqüències ecològiques de les extincions és un repte important. En aquest projecte, utilitzem les aus com a model d'estudi per abordar aquest repte.

Objectius

El principal objectiu és recopilar dades de trets funcionals de tots els ocells extints a causa de l'acció humana (~600 espècies) per tal d'inferir els rols ecològics de les espècies extintes. Aquestes dades serviran per testar (1) com s'afecten de manera diferent els rols ecològics al llarg del temps (abans i després de les extincions prehistòriques i històriques); (2) si la pèrdua de rols ecològics específics està associada a efectes en cadena sobre altres espècies mutualistes; i (3) com les espècies extintes poden facilitar l'establiment d'espècies invasores en els nínxols vacants.

Els resultats d'aquest projecte aportaran llum sobre si les pressions humanes afecten de manera desproporcionada certs rols ecològics i proporcionaran informació valuosa per ajudar a preservar la biodiversitat en un planeta en ràpid canvi.

  • Avotrex