TEMPOINVASION
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2022 a des. 2025

El projecte TEMPOINVASIONS té com a objectiu principal desenvolupar una metodologia per caracteritzar la introducció  i l’expansió de les espècies no autòctones (NIS) des de la seva introducció inicial. 

Introducció

El projecte TEMPOINVASIONS té com a objectiu principal desenvolupar una metodologia per caracteritzar la introducció  i l’expansió de les espècies no autòctones (NIS) des de la seva introducció inicial. Recentment, s'ha reconegut la importància d'incorporar la “història ecològica” a la política ambiental (les “baselines” o condicions de referència), com és en el cas del marc conceptual per a l'informe d'avaluació global IPBES de 2019 sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes. Tot i la seva importanica, encara no tenim una estratègia sòlida per organitzar i estandarditzar el conjunt de dades ecològiques a llarg plaç. Principalment això és degut a que per estudiar els patrons temporals en un lapse necessari de temps (segles i mil·lennis), aquests s'han d'inferir a partir de registres fòssils.  El projecte TEMPOINVASION vol superar aquesta limitació centrant-se en un período de temps d’aproximadament 600 anys. Així es podrá quantificar les trajectòries de les NIS des de la seva introducció inicial lligada a les  translocacions d'espècies marines del segle XV degut als viatges d'exploració a través del Atlàntic. Les dades NIS s'integraran amb dades de biodiversitat marina i sèries temporals de contaminants i nutrients.

Per assolir els nostres objectius realitzarem treball de camp per recollir seqüències sedimentàries en estuaris que seran datades exhaustivament (210Pb, 14C). Les seqüències sedimentàries s'obtindran de la vegetació palustre de la badia de Cadis, Cap de Gata, i al Delta de l'Ebre. Aquests llocs d'estudi s'han seleccionat al llarg d’un gradient a la costa, que representa no només condicions ambientals amb diferents nivells d'espècies introduïdes, però també de diferent nivell de pol·lució. Per obtenir la sèrie temporal de NIS i de biodiversitat marina, extraurem sedaDNA antic dels sediments. Per obtenir sèries temporal de contaminants i nutrients utilitzarem un analitzador de fluorescència de raigs X (XRF) portàtil i un analitzador CHN que ens permetrà reconstruir pro exemple contaminants emergents (per exemple, Hg, Pb) des de la seva difusió inicial.

Aquests conjunt de dades temporals d'alta resolució s'integraran a una base de dades d'accés obert que proporcionarà una comprensió sòlida dels terminis en què es poden implementar accions de restauració per a la recuperació dels ecosistemes. Finalment tindrem a la nostra disposició una eina  que incorpori les dades temporals per guiar les pràctiques de restauració.


Imatge 1: Hipòtesis pel projecte TEMPOINVASION. La hipòtesi 1 (H1) fa referència a l'expectativa que els impactes de les espècies no autòctones (NIS), els contaminants i els nutrients sobre la biodiversitat marina han variat al llarg del temps. H2 es refereix als efectes de les introduccions de NIS i els "time-lags" en la propagació de NIS, i com les introduccions fallides poden proporcionar coneixement per  la restauració; i H3 es refereix a l'arribada de NIS a partir del segle XV i ho enllaça amb l'augment recent de la intensitat del transport.

Imatge 2: Llocs de mostreig pel projecte TEMPOINVASION. Mapa de rutes comercial i la seva intensitat només  seleccionant cargos. (https://www.emodnet-humanactivities.eu/view-data.php ). Com pel projecte la proximitat a ports és rellevant els llocs de  mostreig estan seleccionts en un gradient de poca (poc impacte) a molta poximitat (impacte). 

Proyecto TED2021-132228B-C21 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR

  • Hypotheses tested in the TEMPOINVASION project. Hypothesis 1 (H1) refers to the expectation that impacts of non-indigenous species (NIS), pollutants and nutrients on marine biodiversity has varied through time. H2 refers to the effects of NIS introduction
  • Sampling sites of TEMPOINVASION. Map of shipping routes and intensity from https://www.emodnet-humanactivities.eu/view-data.php with only cargo ships selected. Proximity to a large harbour is key here, from less proximity (pristine site) to close proximit