HORTS4U
Durada del projecte: 
des. 2019 a set. 2020

Avaluació de la contaminació per metalls pesants de la xarxa d'Horts Urbans de Barcelona.

Introducció

Els horts urbans son espais verds multifuncionals del paisatge urbà, amb un paper important per la biodiversitat, les funcions i els serveis ecosistèmics , afavorint la creació de ciutats amables. Els horts urbans es relacionen amb conceptes clau de la planificació del mateix verd, com la infraestructura verda i els serveis ecosistèmics, però també amb altres reptes importants de la CE, com la regeneració urbana o solucions basades en la natura. Recentment, a Catalunya s´han desenvolupat diversos observatoris ciutadans, però encara falta la implicació d´una visió més inclusiva i omplir molts buits d´informació, com per exemple, dades de gestió o avaluació dels contaminants als horts urbans. La qualitat de l'aire a Barcelona ha estat, des del final de la dècada de 1970, un dels principals problemes ambientals de la ciutat, com és el cas de la majoria de les grans aglomeracions urbanes a tot el món.

En aquesta línia, proposem un treball per avaluar la contaminació per metalls pesants de la xarxa d'Horts Urbans de Barcelona. Es tracta d´una aproximació nova per Barcelona, que fomenta la creació d´una base de dades actual i de qualitat sobre la biodiversitat i dels serveis ecosistèmics d´aquests espais verds i ajuda els gestors a trobar noves estratègies de planificació i d’actuació. Per un ‘altre banda, aquestes dades sobre la contaminació dels horts (mostres de la part comestible de la planta, fulles, fruits, rizomes etc.) son d´un clar interès per la salut pública. 

Conclusions

  • Es planteja avaluar la contaminació dels 3 horts urbans de Barcelona (com a prova pilot), com a base per desenvolupar el sistema d´informació del futur observatori d´horts urbans.
  • El projecte es centra en avaluar i anàlitzar dades de la contaminació per metalls pesants (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg i Pb; plantes) de 3 horts urbans de Barcelona.