ALARM
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
febr. 2004 a gen. 2009

Mètodes i protocols per a l'avaluació de riscos ambientals

Introducció

Valoració dels riscos mediambientals de gran escala amb tècniques validades

El projecte ALARM (www.alarmproject.net) pretén desenvolupar mètodes i protocols per a l'avaluació de riscos ambientals de gran escala per minimitzar els impactes negatius (directes o indirectes) de l'activitat humana.

La recerca, desenvolupada per més de 50 grups d'experts, s'encara a avaluar i predir canvis en la biodiversitat, com també en l'estructura, funció i dinàmica dels ecosistemes atenent també els serveis ecosistèmics i les relacions entre societat, economia i biodiversitat.

Concretament, se centra en l'avaluació dels riscos derivats del canvi climàtic, contaminació ambiental, invasions biològiques i pèrdua de pol·linitzadors en relació amb els patrons actuals i futurs de l'ús del sòl.

  • ALARM: Mètodes i protocols per a l'avaluació de riscos ambientals